Refleks visuel identitet

Visuel identitet

Visuel identitet kaldes også Brand Identity, Corporate Visual Identity (CVI) – kært barn har mange navne!

Uanset navn, form og omfang, så spiller den visuelle identitet en afgørende rolle for en præcis og effektiv kommunikation og markedsføring i virksomheden.

Ensartet kommunikation på tværs af platforme

Den visuelle identitet er rygraden i en virksomheds udseende og udtryk. Den definerer, hvordan I fremstår ensartet og genkendeligt på tværs af platforme og materialer, og den reflekterer dét, der karakteriserer netop jeres virksomhed.

Målet er at skabe en unik identitet, der skiller jer ud fra de andre i branchen og sikrer jer størst mulig synlighed, troværdighed og gennemslagskraft.

Sender jeres logo og design de rigtige signaler?

Et gammelt og træt logo og design kan sende forkerte signaler og give omverdenen et forkert eller uønsket indtryk af dét, I kan, og dem I er. Samtidig er en opdateret og gennemtænkt visuel identitet et synligt bevis på, at I er en virksomhed i trit med tiden og jeres kunder/brugere.

Et serviceeftersyn af identiteten?

Måske er det tid til at give jeres visuelle identitet et serviceeftersyn? Refleks tilbyder professionelle øjne på det eksisterende materiale og et bud på hvordan det giver mening at gribe opgaven an.

Kontakt Refleks – find kontaktoplysninger nederst på siden.


Hvad er forskellen på logo og visuel identitet?


Mange forveksler logo med visuel identitet, men det er faktisk to ret forskellige ting.

  • Et logo er et unikt mærke ofte kombineret med et navnetræk
  • En visuel identitet er virksomhedens samlede visuelle udtryk. Her er logo’et et væsentligt element, men identiteten omfatter også farve(r), typografi, billedstil, grafiske elementer og ikke mindst: Måden, hvorpå alle elementerne spiller sammen på tværs af jeres platforme og materialer.

En god gennemarbejdet identitet med en tilhørende designguide kan faktisk være med til at spare tid for medarbejderne på den lange bane da der ikke hver gang skal opfindes nyt. Der kan endda også udarbejdes skabeloner til både Word og PowerPoint, som gør det lettere for medarbejderne at arbejde indenfor rammerne.


Hvordan kommer vi gang med en visuel identitet?


Visuelle identiteter kan og skal skaleres, så I ikke kommer til at skyde gråspurve med kanoner. Nogle gange er det tilstrækkeligt at opdatere og definere rammerne omkring et eksisterende logo. Andre gange er der behov for at tænke hele det visuelle univers forfra.

Visuel identitet i 6 trin

Uanset, hvor I er på skalaen, kan processen med at udvikle en visuel identitet se nogenlunde sådan ud:

  1. Afklaring og definition: Vi bliver enige om, hvad der skal gøres.
  2. Tilbud: Pris og proces beskrives.
  3. Skitsering: Jeg udarbejder skitser ud fra det, vi har aftalt. Vi mødes og udvælger, hvad der skal arbejdes videre med.
  4. Detailskitsering: De indledende skitser revideres i henhold til tilbagemeldingerne.
  5. Rentegning: Logo og evt. andre grafiske elementer rentegnes.
  6. Overlevering: Logo mm. overleveres i relevante filformater og farvespektre. Eventuelle andre grafiske elementer overleveres også.

En designguide definerer rammerne

Når den nye visuelle identitet er på plads, defineres rammerne i en designguide.

Læs mere om designguide >

Designskabeloner kan spare jer tid

Medarbejdere kan bruge rigtigt meget arbejdstid på at opfinde deres eget design til PowerPoint-præsentationer og andre eksterne materialer. Brugervenlige skabeloner til breve, følgesedler, nyhedsbreve, PowerPoints, email-signatur mm. kan være en stor hjælp, og virksomheden fremstår mere professionel og ensartet uden alt for mange opfindsomme indslag, der stikker i alle retninger.

Skabeloner kan udvikles til både Office og Adobe.

Læs mere om skabeloner >

Hvad koster en visuel identitet?

Prisen på en visuel identitet kommer helt an på omfanget af arbejdet, så jeg kan ikke give et meningsfuldt svar uden videre.

Men jeg vil altid gerne tage en snak om mulighederne. Tag endelig fat i mig – så finder vi en løsning, der matcher jeres behov og budget, hvis jeg er den rette til at hjælpe med opgaven.


Se eksempler på design af store og små visuelle identiteter:

Knord >
Racoon >
Marianne Weiss >
Kementec >
Skovlunde Skole >
Fin Kommunikation >
Kompetencesekretariatet >
Greater Copenhagen EU Office >
Holger Hansen Sko >


Kontakt Refleks – find kontaktoplysninger herunder.