Holger Hansen Sko hjemmeside. I samarbejde med Fin:kommunikation

Holger Hansen Sko logo

Holger Hansen Sko corporate fotos – fotograf: Tomas Bertelsen

Holger Hansen Sko visitkort og mødekort

Holger Hansen Sko bærepose

Holger Hansen Sko profilfolder – tekst fin:kommunikation