Furesø Kommune, Planstrategi 2023

Furesø Kommune, Boligpolitik 2020

Furesø Kommune, Fælles læringssyn: koncept, figur og layout af folder, postkort, plakat m.m.

Furesø Kommune, fælles læringssyn

Furesø Kommune, layout af “Det er godt at bo alment”

Furesø Kommune layout

Furesø Kommune, A4-publikation, “Pædagogiske Arbejdsprocesser i Furesø Kommune”

Furesø Kommune layout

Furesø Kommune, illustrationer til “Selvhjulpne borgere”

Furesø Kommune, Selvhjulpne borgere

Furesø Kommune, Center for Dagtilbud og Skole: Akutguide i samarbejde med Fin:kommunikation